„Чигот” е сдружение с нестопанска цел, чието име произлиза от старобългарската дума за мечоносец, елитен воин. Групата е сформирана през 2004 г. и се занимава с възстановки на облекло, бит и въоръжение от периода Второ Българско царство (12-15в.) и периода на похода на Владислав Варненчик (1443-44 г.), с историческа фехтовка, възстановки на битки, лагери, изнасяне на лекции, беседи.

      Основни цели на сдружението са изучаване, пресъздаване и запазване на българската средновековна история, бит, култура и изкуство и популяризирането им пред широка аудитория, както в страната, така и в чужбина. Другите цели включват подпомагането на всички интересуващи се от българската история, сътрудничество с музеи, осъществяване на изследователска и експериментална дейност. Наши основни дейности към момента са:


  • Събиране на архив със снимки и информация за музейни експонати, археологически находки, стенописи, миниатюри и исторически извори, за което огромна помощ ни оказват, както различни български музеи, така и приятели и сродни организации в страната и чужбина.
  • Исторически реконструкции: създаване на реплики и възстановки по археологически находки. Всеки предмет се изработва след внимателно проучване и анализиране на историческите източници. Разполагаме със собствена ковачница, в която изработваме напълно функционални реплики на средновековни брони и оръжие.
  • Исторически чествания: отбелязване на събития от важни исторически събития. Тъй като повечето ни данни са за военни събития, болшинството ни членове тренират историческа фехтовка по запазени исторически трактати. По-голямата част от екипировката, която показваме при такива случаи, е изработена е изработена собственоръчно от членовете на групата.
  • Средновековни лагери, на които представяме бита на предците ни, до колкото ни е възможно: готвене по средновековни рецепти, спане в палатки шити според изображения от периода, изпълнение на средновековни мелодии, занимания с различни занаяти и др.
  • Изнасяне на лекции, беседи и доклади пред публика с цел популяризирането на българската средновековна история.

      До сега сдружението има зад гърба си участието и организацията на десетки възстановки на исторически събития в цялата страна, участия в градски чествания, изнасяне на лекции, както и провеждането на детски средновековни лагери. Също така „Чигот” има участия и в няколко документални филма за българската история, някои от които излъчени зад граница.